מצוות מעקה ושלא להניח מכשול.
 


לחיי אדם יהודי יש שווי עצום ורב ונשגב, כל רגע בחייו אין גבול לערכו, ולכן אחת המצוות המוטלות על האדם היא לשמור על חייו וקיים עליו איסור תמידי, שלא להכניס את עצמו למקום סכנה כמו שכתוב (דברים ד טו)    "ונשמרתם מאד לנפשותיכם, רק השמר לך ושמור נפשך מאד". פעמיים נאמרה המילה מאוד להדגיש בפנינו שאין להקל ראש בשמירה על החיים.
 

המזלזל בחייו, מלבד שעובר עבירה, הרי הוא מראה לבורא עולם שאינו מעריך את חייו, ומוכן להסתכן, ומבחינתו אין מניעה להיכנס למקום סכנה.כשיש לו צורך למהר, או כשרוצה להרוויח ממון, או סתם כדי לחוש את תחושת ההנאה כשהאדרנלין מתפשט בגוף... ואפילו שיודע שיש סיכוי סביר להיפגע, אינו חושש ולוקח על עצמו סיכון שלא יצא בשלום מהמעשה שהוא עושה,
 

בורא עולם רואה את התנהגותו של האדם ולפי זה מתנהג איתו ולכן המזלזל בחייו ומראה לבורא עולם שאין הוא מחשיבם, כך בורא עולם יתנהג עמו...כפי שאנו יודעים העולם מנוהל מידה כנגד מידה.  ואהבת כהלכה

וכתב הפלא יועץ שמי שמכניס עצמו במקום סכנה וסומך על הנס, שתיים רעות עשה לעצמו, אחת, שענוש יענש על עברו על ונשמרתם, ועוד, שמנכין לו מזכויותיו, והרי זה כמחליף מרגלית ואבן טובה על שווה פרוטה.
הנה כי כן ראוי לאדם לשמור נפשו מאד מכל חשש סכנה, ולא ילך בדרכים ולא יכנס בימים ונהרות אם לא על צד הכרח גדול, לא על בצע כסף כל דהוא. וכל אשר יבוז כסף לשמירת נפשו ושלא לכנס למקום סכנה, להוצאת מצווה רבה תחשב עכ"ל.
כלומר מחדש הפלא יועץ שכל הוצאת ממון על מנת לשמור על נפשו נחשבת לו להוצאת מצווה, ולכן אם מאריך את דרכו על מנת לנסוע בדרכים בטוחות, או שמעדיף להפסיד ממון על מנת לשמור על חייב הרי אלו הוצאות מצווה.
 

ומוטלת החובה על האדם לחנך את ילדיו שלא יכנסו למקום סכנה וכן שלא יסכנו אחרים וכבר בקטנותם ימנעו מלרכוב על אופניים במקומות מסוכנים על הכביש וכד' וכן שלא יבהילו אחד את השני על ידי חומרי נפץ מסוכנים, וכמובן שיש להיזהר מתגרת ידיים העלולה לגרום לנזק בלתי הפיך למתקוטטים וכבר היו מקרים מעולם.
 

אלו מקצת דוגמאות שבהם אדם צריך לשים לב על מנת שלא יגרם בגינו צער או נזק לעצמו או לאחרים ולפעמים אנשים שניזוקים מתביישים לדבר על הצער שנגרם להם ועל הנזק שנעשה להם, בפרט כשאין להם אדם מסוים להאשים וגם בזה צריך להיזהר.
 

וכתב בשולחן ערוך;מ סי' תכז סעיף י   כל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם, ואמר: הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך, או: איני מקפיד בכך, מכין אותו מכת מרדות, והנזהר מהם עליו תבוא ברכת טוב. ואהבת כהלכה
 


רשימת חלקית של דברים שצריך מאוד להיזהר בהם

לעשות מעקה על הגג באיכות טובה וחזקה להרחיק חומרי ניקוי ותרופות וגפרורים מהילדים מיחם (למים רותחים) להרחיק ממגע ידם של הילדים

להושיב את הילד בכיסא מיוחד עבורו ברכב.

לא לשכוח את הילדים ברכב !

שקע חשמל לכסות . לא לעשן סיגריה או נרגילה. לא לשחק עם נפצים וזיקוקי דינור וכדומה להם.

להעביר את הרכב מבחן רישוי (טסט) ולא לשלם למישהו שיחתום סתם שהכול בסדר.

לעשות סורגים בחלונות הבית לא להשאיר את הילד לבד מול מחשב ואינטרנט לא כשר !

אפילו לבד בחדר שלו.

לא להחנות את הרכב על המדרכה באופן שיגרום להולכי רגל לרדת לכביש לשמור על חוקי התנועה

לבדוק את הבלמים ברכב

לעשות הארקה בבית למניעת התחשמלות ח"ו.

שקע חשמל לכסות

תנור חימום/מפזר חום לא להשאיר דולק כשהולכים לישון לא לגדל כלבים בבית לנסוע עם חגורת בטיחות ברכב, ובאופנוע עם קסדה

וכל הנשמר והנזהר הרי זה מקיים מצוות עשה מהתורה שנאמר "ועשית מעקה לגגך" להסיר המכשולים והנגפים מכל משכנותינו, ועל זה נאמר (דברים כב ח) ועשית מעקה לגגך. והעניין הוא שנבנה קיר סביב הגגות וסביב הבורות והשיחין ודומיהן, כדי שלא תכשל בריה ליפול בהם או מהם, ובכלל מצווה זו, לבנות ולתקן כל כותל וכל גדר שיהיה קרוב לבוא תקלה ממנו, וזה שהזכיר הכתוב לגגך דבר הכתוב בהווה ולשון ספרי ועשית מעקה מצות עשה.

שלא להניח המכשולים והמוקשים בארצותינו ובבתינו, כדי שלא ימותו (רמב''ם הל' רוצח פי''א) ולא יזוקו בם בני אדם, ועל זה נאמר (דברים כב ח) ולא תשים דמים בביתך, ואמרו בספרי ועשית מעקה לגגך, עשה, ולא תשים דמים בביתך, ספר החינוך

 

 

 

 
 

 

       רק תורה © כל הזכויות שמורות