נוסח הפרשת תרומות ומעשרות

לשיטת הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל

 

א.     כגודל חיטה הראוי לתרומה בצד קרן דרומית מזרחית הקרוב לקרקע שברשותי שבכל מין ומין אשר סופו ילך לאיבוד , יהיה תרומה גדולה מעכשיו.

ב.     אחד ממאה סמוך לתרומה שעשיתיו ואשר סופו ילך לאיבוד , יהיה מעכשיו מעשר ראשון.

ג.       ותשעה למאה הסמוך לו, יהיה מעכשיו מעשר ראשון.

ד.      האחד ממאה שעשיתיו מעשר ראשון יהיה מעכשיו תרומת מעשר.

ה.     מעשר שני יהיה מעכשיו סמוך למעשר ראשון שעשיתיו ומחולל הוא וחומשו בשווה פרוטה במטבע שיחדתיו לחילול מעשר שני ורבעי.

ו.       החייבים במעשר עני יהיה מעכשיו מעשר שלהם סמוך למעשר ראשון שעשיתיו.

ז.       החייבים בנטע רבעי יהיה מעכשיו מחולל הוא וחומשו בשווה פרוטה במטבע שיחדתיו למעשר שני ורבעי.

 

הערות:

א.     נוסח זה רק לספק מעושרים, כגון פירות שקונים בשוק.

ב.     יש להיזהר שלפחות אחד ממאה מהפירות והירקות הולך לאיבוד.

ג.       על שקל חדש אפשר לחלל כשישים פעם מע"ש ורבעי, ולחלל אי"כ על אוכל כגון: פרי ששווה פרוטה, (או כף סוכר) ואפשר שוב להשתמש בשקל חדש שישים פעם נוספים.

 

עד שנזכה לבנין בית המקדש ונאכל בירושלים מעשרות בקדושה ובטהרה.

 

רק תורה