חוק לישראל השלם

מנהג ישראל להגות בספר חוק לישראל מידי יום ביומו לאחר תפילת שחרית.

אשר יסד אותו  רבי יצחק לוריא אשכנזי האר"י הקדוש,

 

כאשר בקריאה זו זוכה האדם ללמוד תנ"ך, משנה, גמרא, זוהר, הלכות ומוסר.

כי הלימוד בסדר הזה מביא תועלת עצום לנפשו .

 

 מצווה על כל אחד לקרוא בכל יום תורה נביאים וכתובים משנה גמרא זוהר מוסר והלכה,

וכולם מסודרים לפי פרשת השבוע בספר הנקרא חוק לישראל.

 

 לרפואת רבקה נעמת בת דבורה

תפילה לפני לימוד תורה

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה. וישמחו בי חברי,

שלא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא.

ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר.

ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם. 

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת.

ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד.

כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה:                                             

אין לשער את גודל קורת רוח של הצדיק כשלומדים את תורתו. כל היכל הצדיק מאיר משמחה, וברכתו מגינה על הלומד, על בניו ועל בני בניו.  אגרות קודש הריי"צ

המשתתף בשיעור תורה

כל המשתתף בשיעור תורה, ושומע דרשה מפי החכם במוסר ובאגדה, ועונה "אמן יהא שמיה רבה" על הקדיש שלאחר הדרשה, מוחלים לו על כל עונותיו, ומבטלים מעליו גזירות קשות ורעות .  להמשך

 

לא לנצל את הלימוד על חשבון זמן העבודה אלא רק בהפסקה                 יש להמתין מעט עד שהפרשה תיטען

 

דברים

ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

כי תצא

כי תבוא

נצבים

וילך

האזינו

וזאת הברכה

 

 

במדבר

נשא

בהעלותך

שלח לך

קורח

חוקת

בלק

פנחס

מטות

מסעי

 

 

 

ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי מות

קדושים

אמור

בהר

בחוקותי

 

 

 

 

שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

פקודי

 

 

בראשית

נח

לך לך

וירא

חיי שרה

תולדות

ויצא

וישלח

וישב

מקץ

ויגש

ויחי

 

שש מצוות ברגע   איגרת הרמב"ן   פרק שירה   שלושה עשר עיקרים   24 דברים שכדאי לזכור   צעטיל קטן  

  בראשית תמן  תיקון חשוב לפגם הברית   מנוע חיפוש מותאם לאתר    תיקון הכללי  

עדכוני כשרות   לקבוע זמן לתלמוד תורה    תלמוד תורה בשבת  3 שניות לכבוד ה'  במעלת המשתתף בשיעור תורה

רק תורה     צור קשר    raktora@walla.co.il  

הודעה חשובה: לאתר רק תורה  אין דף בפייסבוק או בטוויטר וכד'

   
 

רק תורה © כל הזכויות שמורות